Hírlevél

E-mail Cím


Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

A mint bármilyen hosszabb távú program esetében a Lean bevezetés során is kulcs fontosságú a megfelelő előkészítés.

  • Az első lépés a változás szükségességének felismerése és a felső vezetés részéről az elkötelezett támogatásának kialakítása, amely folyamatot elősegítheti más cégek gyakorlatainak megismerése (benchmarking), a Lean menedzsment bevezetés előnyeinek és lehetőségeinek megismerése.
  • Ahhoz, hogy a Lean bevezetéssel kapcsolatos döntéseket és feladatokat egymással és a meglévő szervezeti célokkal összhangban eredményesen tudjuk megvalósítani célszerű egy Lean Irányító bizottságot létrehozni, amelyben a szervezet felső vezetői vesznek részt és hoznak döntéseket a Lean bevezetéssel kapcsolatban, valamint nyomon követik a Lean bevezetés eredményességét és számon kérik a Lean bevezetést operatívan végrehajtó projekt teamek tagjait.
  • A harmadik lépés a Lean menedzsment filozófiájának és módszereinek képzéseken történő elsajátítása. Amely során egy rövidebb stratégiai jellegű képzésen a menedzsment (irányító bizottság), majd egy hosszabb és részletesebb gyakorlati jellegű képzésen a Lean bevezetésben résztvevő projekt team tagjai ismerik meg a Lean menedzsment elméletét és módszereit.  
  • Ezt követően célszerű egy helyzetfelmérést és egy értékáram feltérképezést végezni a cégnél, amely során azonosíthatók a szűkkeresztmetszetek és a legfontosabb fejlesztési területek és egy hosszabb távú Lean bevezetési terv alakítható ki.

A Lean bevezetés során lényeges a rendszer megfelelő testre szabása, a vállalat piaci helyzetétől, technológiájától, kultúrájától függően különböző Lean elemek kaphatnak nagyobb hangsúlyt. A bevezetés során fontos figyelembe venni a vállalat pillanatnyi helyzetét, működését és arra építve, azt fejlesztve kell egy organikus fejlesztési program keretében bevezetni a Lean rendszert.
A Lean menedzsment bevezetés előtt ezért célszerű helyzetfelmérést, Lean Assessment-et végezni, amelyben áttekintjük a:

  • Vállalat céljait és az érintettek elvárásait (piaci elvárások, tulajdonosi elvárások, stratégiai célok)
  • Szervezeti feltételek (szervezeti háttér, szabályozott folyamat, stabil működés..) meglétét
  • A meglévő szervezeti kultúrát (vevőközpontúság, együttműködés, fegyelem, bizalom, elkötelezettség, problémaérzékenység, folyamatos fejlesztés, teljesítményorientáció)
  • A meglévő adminisztratív és irányítási rendszereket (folyamatmenedzsment, minőségfejlesztés, logisztika, controlling..)
  • A meglévő emberi erőforrás állomány képességeit és felkészültségét
  • A meglévő technológiák, gépek, berendezések képességeit

Értékáram feltérképezés

VSMAz egyes vállalatoknál lévő fejlesztési potenciálok meghatározását és a hosszabb távú sikeres Lean menedzsment-bevezetés megalapozását segítő szolgáltatásként a Value Stream Mapping (Értékáram-feltérképezés) szolgáltatást kínáljuk a vállalatoknak a Gemba Kaizen akciók elindítása előtt, hogy a Kaizen akció ne csak részeredményekre vezető helyi javulásokat, hanem tartós, termelési rendszer szintű eredményeket hozzanak és azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol a legnagyobb eredmények várhatók a fejlesztési akcióktól. Az értékáram feltérképezés lényege, hogy az beszállítóktól a termék vevőhöz való leszállításáig feltérképezzük, azokat a tevékenységeket, amelyek az alapanyagok és információk vevői igényeknek megfelelő termékké vagy szolgáltatássá való megfelelő átalakításához és a vevőhöz eljuttatásához szükségesek, elemezzük az egyes tevékenységeket hozzáadott érték szempontjából és azonosítjuk az értékáram fejlesztésének lehetőségeit a Lean alapelvek szerint.

Bevezetési program >>

Átalakítás >>

Integráció >>2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1126 Budapest, Istenhegyi út 11/c Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>